Eliminácia závislosti na alkohole

 
 
 

Koniec alkoholovej závislosti

ELIMINÁCIE  ZÁVISLOSTI NA ALKOHOL

Alkohol je označovaný za metlu ľudstva. Ničí fyzické zdravie, mení osobnosť človeka, narúša a likviduje vzťahy.

Existujú tradičné formy liečenia alkoholizmu.  Biorezonancia však ponúka jedinečné riešenie.

Používa sa na to podobný systém ako pri eliminácii fajčenia.  Do prístroja sa vloží pohárik s alkoholom, ktorý si prinesiete.

Prístroj zasníme elektromagnetické pole alkoholu a toto pole vo Vašom tele vyruší. Vaše telo zabudne rozpoznať frekvenciu alkoholu a Vy ho nebudete potrebovať.

Návštevu je potrebné opakovať , ak máte závislosť na iný typ alebo dokonca viacero typov alkoholu. Pri jednej eliminácii je možné vyrušiť závislosť maximálne na 2 konkrétne typy alkoholu ( biele víno, červené víno, pivo,  tvrdý alkohol...)

Po eliminácii zmizne chuť na alkohol, prípadne sa po vypití alkoholu nasleduje nevoľnosť, čo podporí chuť nepiť. Elimináciou závislosti na alkohol sa však všetko skončiť nesmie.  Po vyrušení el.-magnetického poľa na alkohol v tele sú potrebné ďalšie programy na psychiku, posilnenie pevnej vôle, vitality, zbavenie sa stresu, potlačenie agresie...

Súčasťou programu je aj detoxikácia – vyplavenie toxínov najmä z pečene.

Po úspešnej  eliminácii závislosti sa nakoniec robí sedenie na  aktiváciu metabolizmu, vegetatívneho nervového systému, eliminácia porúch centrálnej nervovej sústavy. Dlhodobé používanie alkoholu vedie totiž telo k celkovej disharmónii a veľkým zdravotným problémom, ktoré je potrebné riešiť.

Sedenia prebiehajú približne v mesačných intervaloch. Ich počet je individuálny. Zvyčajne 3 sedenia stačia na odstránenie závislosti a počet ďalších závisí od fyzického a psychického stavu bývalého alkoholika na navodenie úplnej rovnováhy v tele.

Výsledkom eliminácie nie je nutnosť doživotnej abstinencie, ale odstránenie závislosti.  U takmer 98% bývalých alkoholikov odchádza nutnosť si alkohol pri nejakých príležitostiach dávať. Viac ako pohárik telo neznesie a tí, ktorí to absolvovali majú stopku na pitie ako ostatní ľudia.

ZÁKLADOM  ÚSPEŠNEJ  ELIMINÁCIE  ZÁVISLOSTI  VŠAK JE, ABY KLIENT VIDEL SVOJE  PITIE AKO  PROBLÉM  A CHCEL HO  VYRIEŠIŤ  A  SPOLUPRACOVAŤ  V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ  MIERE.