Ako biorezonancia funguje?

 
 
 

Ako biorezonancia funguje?

Každá bunka tela, ale tiež vírusy, baktérie, toxíny, pele, nikotín...(každá substancia) vyžaruje svoje elektromagnetické vlnenie, ktoré má určitú špecifickú frekvenciu a tú prístroj zaregistruje.

Všetky bunky v zdravom tele spolu komunikujú, vymieňajú si informácie, a tak spolupracujú.

 

Ale zaťažujúce vplyvy ( baktérie, toxíny, vírusy....) komunikácii zabraňujú a u človeka nastáva pokles výkonu, chronická únava, orgánové zmeny, zdravotné problémy, choroba.

Mimobunečná tekutina tela nie je len vyživovacie médium pre bunky, ale tiež „zvláštna skládka odpadu.“ Táto oblasť nie je pre laboratórne metódy v medicíne prístupná, ale na biofyzikálnej úrovni môžu byť tieto škodliviny prístrojom Bicom a testovacích sád, ktoré k nemu patria bezbolestne diagnostikované.

 

 

Cez vstupnú elektródu, ( ktorá funguje ako anténa ) sa do prístroja načíta signál z tela. Ten prístroj upraví na zdravý terapeutický signál a zdravá informácia sa cez modulačnú podložku pošle späť do tela.  Dochádza k neutralizácii patológie. Chyba v komunikácii buniek je odstránená, aktivuje sa regeneračný proces a samouzdravenie tela. Organizmus sa dostane opäť do energetickej a dynamickej rovnováhy.

 Otvoria sa detoxikačné orgány a škodliviny sa pomocou vody ( preto je veľmi dôležitý dobrý pitný režim ) odvedú z tela von. Bunky môžu opäť komunikovať a spolupracovať.

 

 

 

Na zistenie patogénov a ich  elimináciu sa používa špičkový biorezonančný prístroj poslednej generácie BICOM OPTIMA vyvíjaný a vyrábaný nemeckou spoločnosťou REGUMED viac ako 30 rokov a testovacie sady ( 5 elementov na zistenie aktuálneho stavu organizmu, alergické zaťaženie, vírusy, baktérie, plesne, paraziti, ortopédia, degenerované bunky, ekologické záťaže, očkovanie, ťažké kovy, potravinové intolerancie)